هومن ابوالقاسمی

هلدینگ ایتوپیا

این طرح را برای هلدینگ بین المللی ایتوپیا تویسط اپلیکیشن قیگما طراحی کرده‌ام.
در وبسایت بالا میتوانید نسخه پیاده سازی شده آن را نیز ملاحظه بفرمایید.