هومن ابوالقاسمی

مدرسه آنلاین والدین تربیَپ

این اپلیکیشن برای آموزش والیدین با تمرکز روی مادرها در راستای تربیت صحیح کودکان بین ۳ تا ۶ سال می‌باشد.

من این پروژه را در مدت زمان یک ماه و توسط فیگما طراحی کرده‌ام.

پس از جلسات بریف و فیدبک‌ها طرح نهایی مورد تایید تیم تربیپ قرار گرفت.

می‌توانید در بخش زیر بعضی از صفحات طراحی شده را مشاهده کنید.

.


.

.


.

.


.

.


.

.


.