هومن ابوالقاسمی

سامانه خرید اینترنتی سیمان یاب

سایت سیمان یاب، تنها سایت مجاز خرید و فروش سیمان در کشور است،

 

 

من این سایت را با توجه به نیازهای ذینفعان و در نظر گرقتن نیازهای کاربران توسط اپلیکیشن قیگما بازطراحی کردم.
که پیاده سازی آن نیز انجام شده که میتوانید آن را روی پورت ۸۰۸۰: این سایت مینوان ملاحظه نمود.