هومن ابوالقاسمی

باشگاه مشتریان بانک رفاه

تجربه کار با سیستم بانکی تجربه سخت، متفاوت و جالبی بود. در این حد که همین پروژه به دلیل بررسی سلیقه‌ای توسط مدیران کارکنان بانک، در چندین و چند نسخه متقاوت طراحی شد که در نهایت این طرح مورد قبولشان قرار گرفت.

این طرح تاییده نهایی را گرفت و قرارداد کامل انجام شد که البته در نهایت به علت تغییر دولت و اعضای تیم تصمیم گیری کننده، برنامه نویسی و پیاده سازی آن انجام نشد و سایت هنوز در نسخه قدیمی خود قرار دارد.

ویدیو پروتوتایپ آن را نیز با یوزر فلو کاربری که

‘ ثبت‌نام کرده، مشخصات خود را وارد کرده و داشبورد خود را بررسی و یک مشاوره حضوری پزشکی برای تاریخ و ساعتی مشخص دریافت میکند.

را میتوانید در این بخش مشاهده کنید.

 

 

 


 

طرح پیشنهادی من با میکرو اینترکشن‌های جذابش را نیز میتوانید در ویدیو زیر مشاهده بفرمایید: